Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

Home > Inwoners > Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Gemeente Tytsjerksteradiel is beperkt open

Vanaf donderdag 26 maart is het gemeentehuis in Burgum volledig gesloten voor publiek zonder afspraak.

U kunt de komende tijd alleen ’s ochtends van 9.00 - 12.00 uur terecht met een afspraak. En alleen voor noodzakelijke zaken die niet kunnen wachten. Bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0511.

Attestatie de vita

Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat een persoon in leven is. U kunt het bewijs van in leven zijn alleen krijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. U kunt zelf het bewijs van in leven zijn aanvragen, of iemand machtigen om dit te doen.

Als u een verklaring van in leven zijn in het buitenland wilt gebruiken, heeft u een internationale verklaring van in leven zijn nodig. Deze internationale verklaring heet een Attestatie de Vita. Let op! Een internationale verklaring van in leven zijn kunt u alleen persoonlijk aan de balie aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Een Attestatie de Vita vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0511. U kunt het document direct mee naar huis nemen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als u de attestatie de vita aanvraagt voor een pensioenfonds, neemt u ook de brief van het pensioenfonds mee waarin hierom wordt gevraagd.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

€ 13,80

Het bewijs van in leven zijn en een Attestatie de Vita zijn gratis als u aan kunt tonen dat u deze nodig heeft voor uw pensioen. Neem hiervoor uw pensioenbrief mee.