Betaaldata uitkering

Home > Inwoners > Betaaldata uitkering

Betaaldata uitkering

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wilt u weten wanneer u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Dat kan verschillen per bank. Hieronder vindt u het overzicht met de vermoedelijke data.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Betaaldata 2020
Maand Datum inleveren inkomstenformulieren Datum uiterlijk bijgeschreven op uw rekening

December

Vrijdag 28 december 2018

10 januari 2020

Januari

1 februari

12 februari

Februari

1 maart

12 maart

Maart

1 april

9 april

April

1 mei

12 mei

Mei

1 juni

12 juni

Juni

1 juli

10 juli

Juli

1 augustus

12 augustus

Augustus

1 september

11 september

September

1 oktober

12 oktober

Oktober

1 november

12 november

November

1 december

11 december

                                    

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Uitkeringsspecificaties

Wanneer er geen wijzigingen plaatsvinden in uw situatie krijgt u 2 keer per jaar een specificatie van ons. Deze krijgt u in juli en januari. Dat zijn de momenten waarop de hoogte van de bijstandsnormen opnieuw worden wordt vastgesteld.

U krijgt vaker een uitkeringsspecificatie van ons in de volgende situaties:

  • Wanneer u maandelijks wisselende inkomsten heeft.
  • Bij een wijziging van uw bijstandsnorm.