Omgevingsvergunning

Home > Inwoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Voor het bespreken vooraf of voor hulp bij het indienen van een omgevingsvergunning kunt u een afspraak maken met de Balie Bouwen en Wenjen.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor het volgende:

 • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis);
 • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk;
 • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument;
 • het aanleggen van een weg;
 • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
 • het plaatsen van een alarminstallatie;
 • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord);
 • het kappen van bomen;
 • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan;
 • het vervuilen van het milieu;
 • een gebruiksvergunning, in verband met voorschriften over onder andere brandpreventie.

Soms heeft u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

U vindt hier informatie over: "-"

-

Gewone aanvraag

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt (kan met 6 weken worden verlengd). Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Ingewikkelde aanvraag

 • Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken (kan met 6 weken verlengd worden). Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege. De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?