Onroerendezaakbelasting (OZB)

Home > Inwoners > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Bent u eigenaar van een woning, bedrijfsgebouw of stuk grond? Jaarlijks betaalt u hiervoor onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Huurt u een woning, dan hoeft u geen OZB te betalen. Huurt u een bedrijfsgebouw, dan moet u wel OZB betalen. Deze belasting is gebaseerd op de WOZ-waarde (Waarde Onroerende Zaken).

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Wat is de WOZ?

De Waarde Onroerende Zaken (WOZ) wordt gebruikt om te bepalen hoe hoog uw OZB is. De WOZ is de waarde van uw huis op 1 januari van vorig jaar. Deze waardepeildatum is vastgelegd in de Wet WOZ. Heeft u het afgelopen jaar verbouwd? Dan kijkt de gemeente naar de feitelijke situatie van uw woning op 1 januari 2020. Dit is de toestandsdatum.

De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw huis, gebouw of perceel grond elk jaar vast. De waarde is gelijk aan het bedrag dat uw huis opbrengt als het wordt verkocht. Om de waarde te bepalen kijkt de gemeente onder andere naar soortgelijke huizen die zijn verkocht rond 1 januari van het vorige jaar.

Eigenarendeel OZB

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van:

  • een woning;
  • een woning in aanbouw;
  • een niet-woning (bijvoorbeeld kantoren, winkels en bedrijfspanden);
  • een perceel grond of water?

Dan ontvangt u een aanslag OZB eigenarendeel. Om te bepalen wie de eigenaar is, raadpleegt de gemeente het Kadaster.

Gebruikersdeel OZB

Bent u op 1 januari van het belastingjaar:

  • gebruiker van een niet-woning;
  • gebruiker van een perceel grond of water?

Dan ontvangt u een aanslag OZB gebruikersdeel.

Verordening

De gemeenteraad heeft de verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2020 op 12 december 2019 vastgesteld.

Bezwaar maken?

Heeft u bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelasting? Dan kunt u digitaal bezwaar maken. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Vul dan dit bezwaarformulier in en stuur het naar:

Gemeente Tytsjerksteradiel
t.a.v. de heffingsambtenaar
Antwoordnummer 114
9250 VB BURGUM

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Hoeveel belasting u moet betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw pand. De WOZ-waarde vermenigvuldigd met het percentage van de OZB is het aanslagbedrag. 

Voor 2020 zijn de tarieven (percentages):

Voor woningen

  • eigenarenbelasting:  0,1892%
  • gebruikersbelasting: 0%

Voor niet-woningen

  • eigenarenbelasting: 0,3064% 
  • gebruikersbelasting: 0,2655%

Rekenvoorbeeld

Stel dat de WOZ-waarde van uw woning vastgesteld is op € 185.000,-. U vermenigvuldigt dan de WOZ-waarde met het percentage voor eigenaren van woningen. In dit voorbeeld: € 185.000,- x 0,1892% = € 350,02. Dit laatste is het aanslagbedrag.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Aangifte inkomstenbelasting

Voor uw aangifte inkomstenbelasting heeft u de WOZ-waarde van 2019 nodig (dit is de waardepeildatum 1 januari 2018). U kunt uw aanslag digitaal opvragen.

Links