WOZ en belastingen

Home > Inwoners > WOZ en belastingen

WOZ en belastingen

Waarom betaalt u belasting?

De overheid heeft veel taken. Een deel van deze taken voert de gemeente uit. Een groot deel van de kosten wordt betaald uit het Gemeentefonds. Daarnaast heft de gemeente belastingen om haar taken uit te kunnen voeren. Elk jaar in februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen.

WOZ-waarde, OZB en taxatieverslag

WOZ-waarde, OZB en taxatieverslag

Afvalstoffen- en rioolheffing

Afvalstoffen- en rioolheffing

Toeristen- en hondenbelasting

Toeristen- en hondenbelasting

Kwijtschelding

Kwijtschelding

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?