Betaaldata uitkering

Home > Inwoners_OUD > Betaaldata uitkering

Betaaldata uitkering

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wilt u weten wanneer u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Dat kan verschillen per bank. Hieronder de datums waarop het uiterlijk op de bank staat.

Maand Datum inleveren inkomstenformulieren Uiterlijk bijgeschreven op uw rekening
Januari Maandag 1 februari Maandag 15 februari
Februari Maandag 1 maart Maandag 15 maart
Maart Donderdag 1 april Donderdag 15 april
April Zaterdag 1 mei Vrijdag 14 mei
Mei Dinsdag 1 juni Dinsdag 15 juni
Juni Donderdag 1 juli Donderdag 15 juli
Juli Zondag 1 augustus Maandag 16 augustus
Augustus Woensdag 1 september Woensdag 15 september
September Vrijdag 1 oktober Vrijdag 15 oktober
Oktober Maandag 1 november Maandag 15 november
November Woensdag 1 december Woensdag 15 december
December Vrijdag 1 januari 2022 Vrijdag 15 januari 2022

Uitkeringsspecificaties

Wanneer er geen wijzigingen plaatsvinden in uw situatie krijgt u 2 keer per jaar een specificatie van ons. Deze krijgt u in juli en januari. Dat zijn de momenten waarop de hoogte van de bijstandsnormen opnieuw worden wordt vastgesteld.

U krijgt vaker een uitkeringsspecificatie van ons in de volgende situaties:

  • Wanneer u maandelijks wisselende inkomsten heeft.
  • Bij een wijziging van uw bijstandsnorm.