Bezwaar WOZ-beschikking/aanslag

Home > Inwoners_OUD > Bezwaar WOZ-beschikking/aanslag

Bezwaar WOZ-beschikking/aanslag

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Heeft u vragen over uw WOZ-beschikking/aanslag? Vul dan het online contactformulier WOZ-waarde Tytsjerksteradiel in (dit was mogelijk tot 12 april 2021). 

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Het indienen van formeel bezwaar was mogelijk tot 12 april 2021. Er zijn verschillende manieren om een bezwaarschrift in te dienen:

  • Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? U kunt binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking/aanslag digitaal een officieel bezwaarschrift indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Een bezwaar tegen de waarde is automatisch ook een bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelasting.
  • U kunt het formulier Bezwaar WOZ-beschikking Tytsjerksteradiel uitprinten, invullen en per post naar de gemeente versturen. Dit formulier kunt u ook telefonisch opvragen bij de gemeente.
  • Of u schrijft zelf een brief. In dit bezwaarschrift moet het volgende staan: uw naam en adresgegevens, de datum waarop de brief is geschreven, waarom u bezwaar maakt en waarop u dit baseert en uw handtekening.

Iemand anders dient bezwaar in

Het kan zijn dat er iemand anders namens u bezwaar maakt. Indien dit het geval is, dient het bezwaarschrift van een door u ondertekende machtiging te worden voorzien.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt wordt er niet automatisch uitstel van betaling verleend. U moet nog steeds het bedrag op uw aanslag aan de gemeente betalen. Als uw bezwaar wordt goedgekeurd, krijgt u achteraf uw geld weer terug.