Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners_OUD > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Gaat u verhuizen?

 • Geef aan ons door als u naar of binnen de gemeente verhuist.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Geef dit door aan uw nieuwe gemeente. U hoeft zich niet bij ons uit te schrijven.

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Geef uw verhuizing door (met DigiD)

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de pagina 'Verhuizen naar het buitenland' staat vermeld wat u moet doen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

U kunt uw verhuizing op de volgende manieren doorgeven:

Digitaal doorgeven

Geef uw verhuizing binnen of naar de gemeente online door met het digitale verhuisformulier

Verhuist u vanaf een adres waar meer dan 30 mensen wonen? De landelijke voorziening kan dan de standaard digitale verwerking dan niet aan. Wilt u dan de verhuizing doorgeven bij de balie van het gemeentehuis?

Na het invullen en versturen van dit formulier is uw verhuizing digitaal doorgegeven. Als het formulier bij de gemeente is aangekomen krijgt u hiervan automatisch een bevestiging in uw mailbox. U kunt uw (gewijzigde) gegevens inkijken. Wij passen de gegevens aan op uw verhuisdatum. Het kan een paar werkdagen duren voordat de nieuwe gegevens zichtbaar zijn op mijn.overheid.nl.

Schriftelijk doorgeven

U kunt er ook voor kiezen om de verhuizing schriftelijk aan ons door te geven, dit doet u met het verhuisformulier. Vergeet niet om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

Langskomen op het gemeentehuis

Voor het doorgeven van een verhuizing kunt u ook langskomen. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland

Komt u vanuit het buitenland naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een Burgerservicenummer (BSN) nodig voor uw contact met de Nederlandse overheid. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid en is bedoeld voor personen die niet langer dan 4 maanden in Nederland blijven.

Wie mag de verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij beide naar hetzelfde adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij beide naar hetzelfde adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij beide naar hetzelfde adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Instanties die in ieder geval bericht krijgen zijn: SVB, Belastingdienst, Waterschap en zorgverzekeraars en pensioenfondsen waar mensen bij aangesloten zijn.

Niet getrouwd/geen geregistreerd partnerschap

Niet getrouwde en niet-geregistreerde partners kunnen niet voor elkaar een verhuizing doorgeven. U moet in dit geval allebei apart digitaal de verhuizing doorgeven. Of beide tegelijk langskomen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Wilt u uw verhuizing online doorgeven?

 • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Vraag DigiD dan aan. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Wilt u persoonlijk uw verhuizing doorgeven?

Wilt u uw verhuizing schriftelijk doorgeven?

 • Neem dan het verhuisformulier van de gemeente mee
 • Zet uw handtekening op het formulier
 • Neem een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee

Als u de verhuizing digitaal doorgeeft vragen wij u in het digitale formulier alle nodige gegevens in te vullen. U hoeft dan dus geen extra formulier in te vullen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan. Hebt u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.