Klimaat

Home > Inwoners_OUD > Klimaat

Klimaat

De impact van klimaatverandering is enorm. Daar zijn we ons nog steeds veel te weinig van bewust. Extreem weer, natuurrampen en het falen van klimaatmaatregelen worden wereldwijd aangemerkt als de grootste risico’s (World Economic Forum, 2017). Ook in Nederland heeft klimaatverandering grote gevolgen voor hoe we in de toekomst wonen en werken. Als we ons willen voorbereiden op klimaatverandering, moeten we eerst begrijpen wat er gaat veranderen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. De Friese klimaatatlas brengt dat in beeld. De atlas zelf geeft de oplossingen niet: de atlas signaleert alleen.

Ga naar www.frieseklimaatatlas.nl.