Regelingen voor minima

Home > Inwoners_OUD > Regelingen voor minima

Regelingen voor minima

Met een minimuminkomen is het soms moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra’s doen of geld opzij zetten voor grotere uitgaven, lukt dan meestal niet. Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een minimuminkomen te helpen.

U hoeft geen uitkering te ontvangen om van de regeling gebruik te mogen maken. Het gaat er namelijk om hoe hoog uw inkomen is. Bij alle regelingen is beschreven wat uw inkomen mag zijn om voor de verschillende regelingen in aanmerking te komen.

Andere regelingen

Andere regelingen

Heffingskortingen

Alle informatie over de heffingskorting vindt u op de website van de Belastingdienst.

Zorgtoeslag

U kunt nagaan of u recht heeft op zorgtoeslag en deze direct aanvragen via www.toeslagen.nl.

Huurtoeslag

Ga na of uw recht heeft en vraag direct huurtoeslag aan via www.belastingdienst.nl.

Kinderopvangtoeslag

Wilt u weten of en hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen? Ga dan naar www.belastingdienst.nl.

Kindgebonden budget

Wilt u weten of en hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen? Ga dan naar www.belastingdienst.nl.

Tegemoetkoming DUO

Alle informatie vindt u op www.duo.nl.

Tegemoetkomingen SVB

U kunt voor de tegemoetkomingen van de SVB (bijvoorbeeld de kinderbijslag en AOW) terecht op www.svb.nl.

Kwijtschelding Waterschapslasten

Voor deze belasting van het waterschap kunt u om kwijtschelding vragen via www.noordelijkbelastingkantoor.nl.