Jeugd en gezin

logo
Zoeken
U bent hier: Home / Jeugdteams / Jeugd en gezin

Jeugd en gezin

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Jeugdwet. De gemeenten waren al verantwoordelijk voor taken op het gebied van preventie en opvoedingsondersteuning. Deze taken worden uitgevoerd door het Centrum Jeugd en Gezin. Door de invoering van de nieuwe wet komen daar taken bij.

Over welke nieuwe taken hebben we het?

  • Jeugdzorg (gesloten)
  • Jeugd ggz
  • Zorg voor licht verstandelijk beperkten
  • Dyslexiezorg

Centrum Jeugd en Gezin | CJG

Kinderen opvoeden is erg leuk maar niet altijd gemakkelijk. Bij het CJG kunt u terecht voor alle informatie over opvoeden en opgroeien. Alle kennis onder één dak. Van jeugdgezondheidszorg tot cursussen voor ouders en opvoeders. En van zwangerschapseducatie tot opvoedingsondersteuning. Vanaf de zwangerschap en de geboorte van een kind tot het opvoeden en opgroeien tot een jong volwassene.

Daarnaast organiseert het CJG themabijeenkomsten over bijvoorbeeld positief opvoeden, verslavingsproblemen en zwangerschap. Eens per maand is er ook een Heit & Mem-café. Dit is dé ontmoetingsplek voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Meer informatie over het CJG van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunt u vinden op de site.

Jeugdteams

In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn 4 jeugdteams actief. De medewerkers van de Jeugdteams ondersteunen gezinnen op zeer uiteenlopende gebieden. Denk hierbij aan het aanvragen van een beschikking voor diagnostiek, voor zorg in natura of bijvoorbeeld een PGB (Persoonsgebonden Bugdet). De medewerker van het team maakt samen met u een gezinsplan als dit nodig is. Er wordt gewerkt met één vast contactpersoon vanuit één plan voor één gezin. De medewerkers van de Jeugdteams werken vanuit een netwerk van specialisten. Ze werken samen met onder andere huisartsen, consultatiebureaus, scholen en vrijwilligersorganisaties.

Contact

Wilt u in contact komen met het CJG of het Jeugdteam?

Als u in Achtkarspelen woont kunt u bellen met (0511) 460 767 of een mail sturen naar: info@cjgachtkarspelen.nl. Het adres is B.J. Schurerweg 2, 9231 CE Surhuisterveen.

Woont u in Tytsjerksteradiel, dan kunt u bellen met (0511) 460 767 of mailen naar: info@jeugdteamtd.nl. Het adres is Tjalling H. Haismastraat 7a, 9251 AT Burgum.

Heeft u al contact met het CJG en heeft u het 06 nummer van een contactpersoon? Dan kunt u dat nummer bellen.
Op de gezamenlijke site van de CJG's kunt ook contactgegevens vinden.